רב-שנתי
רב-שנתי

גלריות
גינה קטנה ויפהפיה

גינה קטנה ויפהפיה

חיפוי טוף בין הצמחים למניעת עשבייה


גינה גדולה

גינה גדולה

תכנון מחדש של גינה שהיתה כולה דשא וגדר חיה מסביב


תוכנית לגינה

תוכנית לגינה

בשטח הגינה המתוכננת היה רצון למרחב גדול שישמש למשחקי הילדים. היה צריך גם למקם מחסן בשטח של 3*3 מטר.בגינה כבר היו נטועים ע"י בעלי הבית 9 עצים כפי שמופי


עיצוב גינה

עיצוב גינה

מדשא משעמם ומיותר לגינה מעניינת ומושכת


גינה קטנה

גינה קטנה

כפי שניתן לראות בגינה צמחים רבים אלא שביניהם חיפוי טוף, דבר שמונע את רוב העשבייה.


רב שנתיים נוספים

רב שנתיים שונים נוספים.

רב שנתיים שונים .

רב שנתיים שונים .

ניתן לראות ערוגה מעניינת גם ללא הפריחה, מה שנובע מצבעי עלווה שונים וצורות שונות אבל לא שונות מדי, למעט הדיאטס(העלים הסרגליים) שקצת יוצא דופן אבל לא משמש במידה מוגזמת.


רב שנתיים שונים.

רב שנתיים שונים.

גבהים וצורות שונים מה שנותן יותר עניין מאשר ערוגה שטוחה של עונתיים למשל.


שיחים ורב שנתיים שונים


>>
רב-שנתי