2 תגובות
1.  תודה רן הוספתי שם
משה שקלנובסקי,
2.  יופי של כתבה ברורה ונכונה
רן פאוקר,